Son Dakika

Afet Yeniden İmar Fonu’nun kurulmasını öngören kanun Resmi Gazete’de


Kanuna göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.


Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.


Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.


Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.


Kanunun amacına uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.


Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.


Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.


Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.


Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.


Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.


Herhangi bir dış finansman kaynağının, aynı amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı, ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen tutarlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

 

Pools Plus Cyprus


Kaynak Link: NTV/TRT

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından Sizin İçin (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazıldı. Okumak İçin Sayfaya Devam Edin.

Yapay Zeka Yorumluyor

Afet Yeniden İmar Fonu, doğal afetler sonrasında yaşanan yıkım ve hasarların onarılması için başlatılan bir proje olarak devreye sokulmuştur. Yasa Resmi Gazete’de yayınlandı, bu adım Türk halkı ve nüfusunun ülkenin doğal afetlerden kaynaklanan acımasız etkileriyle mücadelesine yeni bir ivme kazandırdı.

Afet Yeniden İmar Fonu, tüm Türkiye açısından doğal afetlerin zararlı etkileriyle mücadele etmek ve zararlarını en aza indirmek için bir araç olarak konumlandırılmıştır. Bu, Türkiye’nin sahip olduğu doğal afetlerden dolayı uğradığı maddi zararın tazmini için kullanılacak fonlara yönelik bir yasa teklifi olarak kabul edilmiştir.

Afet Yeniden İmar Fonu, Türkiye’de ikamet eden yurttaşlara doğal afetler söz konusu olduğunda ek bir güvence sunar. Yeni bir proje ve fon oluşturma çabası, Türkiye’nin gücüne ve ne kadar dirençli olduğuna dair inancı yansıtıyor.

İmar, doğal afetlerin sebep olduğu yıkım ve zararın onarımı için bir yardım aracı olarak tasarlanmıştır. Bu fon, doğal afetler nedeniyle yıkım ve zarar görmüş alanların yeniden inşası ve iyileştirilmesi için kullanılacaktır. Bu fonlar, doğal afetlerin neden olduğu hasarların onarımını hızlandırmak için sağlanacak.

Fon, özellikle yoksul nüfusun doğal afetlerin zararlarının karşılanması açısından büyük katkılar sunacağına inandır. Bu doğru bir adım çünkü birçok yoksul insanla birlikte altından kalkamayacakları ekonomik hasara sahip.

Afet Yeniden İmar Fonu, Türkiye için büyük bir adım, kaynaklarını doğal afetlerden kaynaklanan hasara geri kazandırmaya ve herhangi bir doğal felaket karşısında yaşayan insanların refahına katkıda bulunmaya yönelik bir adım olarak kabul edilmelidir. Bu yasa, Türk halkına zararlı etkilerden kaçınma konusunda mücadele bilincini de güçlendirecektir.

Bu fon ile ilgili yasanın resmi olarak kabul edilmesi, Türkiye’nin doğal afetlerin yol açtığı hasarları önceden tespit edebilme ve yanıt verebilme kapasitesini arttıracaktır. Bu, Türkiye’nin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı ve cesur bir şekilde mücadele edebilmesini sağlayacaktır.

Afet Yeniden İmar Fonu’nun kurulmasını öngören yasaya göre, hem devletin hem de halkın desteğiyle Türkiye’nin doğal afetlere daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacak önemli bir adım atılmıştır. Bu büyük adım birçok insan için aranan bir umut olacak ve Türkiye’nin sadece yıkımdan sonra değil, aynı zamanda felaketlerin gerçekleşmesine karşı korunma konusunda da etkin bir şekilde çalışacağını göstermektedir.

ACM Cyprus

Yapay Zeka Teknolojisiyle Geleceği Yeniden Şekillendirebilmek İçin Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Pools Plus Cyprus

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stallion Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
Başa dön tuşu