Ekonomi

SPK’dan önemli aracı kurum kararıSPK, aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarını 300 milyon TL olarak belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni kurulacak aracı kurumlar için özsermaye tutarını 300 milyon lira olması gerektiğine yönelik karar aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

“III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) 5 ve 63 üncü maddeleri uyarınca kurulacak aracı kurumlara ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

1) a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (6362 sayılı SPKn) md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/1-(ç) hükümlerinde Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 5/1 fıkrası uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile;

b) 6362 sayılı SPKn md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/2 hükümleri ile Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 63’üncü maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine;

2) Yukarıdaki (1) no’lu madde kapsamında kurulacak aracı kurumlarca; kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve (1) no’lu madde kapsamında belirlenen asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.


Etiketler

Kaynak

Pools Plus Cyprus

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stallion Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
Başa dön tuşu