Seyahat

Yunanistan Hakkında Detaylar: Bayrak Anlamı, Başkent, Saat Farkı ve Para Birimi

Yunanistan Hakkında Her Şey: Yunanistan Bayrağının Anlamı, Yunanistan Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

12 Temmuz 2023

Romence, on dokuzuncu yüzyılın başlarında en yaygın kendi kendine adlandırma olmasıyla bilinir. “Yunan”, “Helen” ve “Romen” kelimeleri yalnızca ülkeye değil, aynı zamanda çoğunluk etnik grubuna da atıfta bulunur.

Yunan kültürü ve kimliği, ulus devletin tüm üyelerinin ortak tarihini ve ortak beklentilerini yansıtır. Ancak aynı zamanda ulus devletten önce gelen ve ülke sınırlarının dışındaki Yunan halkına uzanan etnik bir tarih ve kültürü de yansıtır. Ülke vatandaşlarının yüzde 98’i etnik olarak Yunan olduğundan, etnik Yunan kültürü ulus-devletle neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir.

Yunanistan, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan yarımadasının Akdeniz’e uzandığı ve Anadolu ve Orta Doğu ile karadan bir bağlantı kurduğu noktada yer almaktadır. Başlangıçta güney anakara ve birkaç ada ile sınırlı olan Yunanistan, 1948’de Oniki Adalar’ın eklenmesiyle büyüdü. Ülke, Arnavutluk, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye ve Ege, İyonya ve Girit denizleri ile sınırlanmıştır.

Yunanistan, 50.935 mil kareyi (131.957 kilometre kare) kapsamaktadır. Ülkenin arazi yüzdesinin yüzde 80’i dağlık olup, en yüksek noktası Olimpos Dağı’dır. Arazi yüzeyinin sadece yüzde 25’i ekilebilirken, yüzde 40’ı mera olarak kullanılmaktadır. Yunanistan’ın 2.000’den fazla adası ve uzun bir sahil şeridi bulunmaktadır. İklim ağırlıklı olarak Akdeniz iklimidir ve sıcak ve kuru yazlar ile soğuk ve yağışlı kışlar arasında değişmektedir.

Yunanistan’ın dokuz tanınmış bölgesi vardır. Bunlar Trakya, Makedonya, Epir, Teselya, Orta Yunanistan, Mora, İyon Adaları, Ege Adaları ve Girit’tir. Bu bölgeler geçmişte bazen ayrı varlıklar olarak faaliyet gösterse de şu anda devlete entegre olmuş ve kültürel farklılıkları azalmıştır.

Nüfusu, 1836’da 750.000’in biraz üzerindeyken, 1991’de 10.264.156’ya yükselmiştir. Bu durum, ulusal sınırların genişlemesini ve Doğu Akdeniz’den etnik Rumların geri dönüşünü yansıtmaktadır. Ancak, göç ve azalan doğum oranıyla daha büyük bir artış engellenmiştir. Doğum oranları yirminci yüzyılın başlarından beri düşüş göstermiştir. Yunanistan’daki yaşlıların oranı Avrupa’daki en yüksek oran olan yüzde 20’nin üzerindedir ve genel doğal artış oranı en düşük olanlardan biridir.

Arnavutlar, Ermeniler, Bulgarlar, Slav Makedonları, Pomaklar (Bulgar Müslümanları), Türkler, Yahudiler, Romanlar (Çingeneler), Ulahlar, Sarakatsanoi ve diğer birçok grup, sayıları azalmış olsa da uzun süredir ülkenin kültürel mozaiğinin bir parçasıdır. Ayrıca, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Filipinler’den gelen mülteciler ve işçi göçmenlerinin de beklenmedik bir şekilde Yunanistan’a yerleştiği bilinmektedir. Yunanistan, bu dönemde bir göçmen akınına tanık olmuştur.

Yunanistan’ın ulusun kimliğini çağrıştıran birkaç yaygın kutlama vardır. Ülke, bağımsız bir Yunan uygarlığının restorasyonu olarak görülmektedir ve birçok sembol, geçmiş ile günümüz arasında sıkışmıştır. Milli bayramlar, bağımsız bir ülke kurma ve sürdürme mücadelesinde fetih ve baskıya karşı savaşanları vurgular. İstiklal Marşı “Özgürlük İlahisi” ise Kurtuluş Savaşı’nda savaşanları övmektedir.

Yunanistan Bayrağı, milleti çevreleyen denizlerin güneşli dalgalarını tasvir eden mavi ve beyaz çizgili bir alan üzerinde Rum Ortodoks dinini simgeleyen bir haç gösterir. Ayrıca, savaş kahramanlarının heykelleri gibi antik çağın ve Ortodoks Hristiyanlığın sanatsal motifleri de bayrağında bol miktarda bulunur.

Yunanistan’ın başkenti Atina’dır. Başkent Atina’nın etrafında güçlü bir merkezi yerleşim sistemi kurulmuştur.

Yunanistan’ın para birimi Euro’dur.

Türkiye ile Yunanistan arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Kaynak: CNN Türk (https://www.cnnturk.com/https://www.cnnturk.com/imageUrl)

Kaynak

Pools Plus Cyprus

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stallion Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
Başa dön tuşu